Điều khoản & Điều kiện

Ngày cập nhật cuối cùng: 19/08/2017 (UTC +7)

Định nghĩa:

– Điều khoản & Điều kiện: văn bản Điều khoản & Điều kiện của Moonbow Express
– nội dung gốc: nội dung được đăng, do tác giả gởi đến và không có sự chỉnh sửa hoặc thay đổi từ phía Ban Biên tập Moonbow Express
– BBT: Ban biên tập Moonbow Express
– Chính sách Bản quyền: Chính sách Bản quyền của Moonbow Express, được quy định trong Phần II

Phần I: Tổng quát

Khoản 1: Ghi nhận của Tác giả

a. Qua việc gởi nội dung, tác giả đồng thời xác nhận đã đọc hết và hiểu rõ Điều khoản & Điều kiện.

b. Việc gởi nội dung đi đồng thời cấu thành sự đồng ý và chấp nhận tuân thủ Điều khoản & Điều kiện từ phía tác giả.

Khoản 2: Chính sách Biên tập & Đăng tải

a. BBT có quyền đồng ý hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào gởi đến Moonbow Express; quyền đăng tải các nội dung đã được duyệt vào bất kỳ lúc nào phù hợp, và quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào đã đăng tải trên Moonbow Express. Những quyền này có thể được tiến hành mà không cần thông báo trước với tác giả.

b. BBT có quyền chỉnh sửa, thay đổi và dịch những bài được chấp nhận theo bất kỳ cách nào được cho là phù hợp và cần thiết.

c. Khi đăng tải bài viết, chúng tôi có thể thêm vào chỉ dẫn để tìm thêm thông tin hoặc website cho thông tin. Đây được xem là ghi chú riêng của BBT.

d. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng phù hợp, bao gồm cơ quan bảo vệ bản quyền, để giải quyết bất kỳ lời than phiền nào mà Moonbow Express và cá nhân không giải quyết được.

Khoản 3: Quyền Riêng tư của Tác giả

a. Khi tác giả gởi nội dung cho Moonbow Express, chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân từ phía họ, bao gồm tên họ đầy đủ, bút danh/ nghệ danh, địa chỉ email, trang đại diện online và, trong một số trường hợp, tin nhắn họ gởi cho chúng tôi.

b. Những thông tin sau đây sẽ không bao giờ được tiết lộ nếu không có sự cho phép từ tác giả, trừ phi được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng.:

  • Tên họ đầy đủ (trong trường hợp sử dụng nghệ danh/ bút danh);
  • Địa chỉ email

c. Để biết thêm thông tin về Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi, vui lòng truy cập Chính sách Quyền Riêng tư.

Phần II: Chính sách Bản quyền

Khoản 1: Phạm vi Chính sách Bản quyền của Moonbow Express

a. Chính sách Bản quyền của Moonbow Express căn cứ và tuân thủ theo các luật và hiệp ước bản quyền của Việt Nam

b. Bất kỳ nội dung nào gởi đến và đăng tải lên Moonbow Express đều phải tuân theo đúng Chính sách Bản quyền, cũng như là các điều luật hiện hành quy định bởi Việt Nam và quốc gia của tác giả.

Khoản 2: Quyền Tác giả

a. Bản quyền nội dung hoàn toàn thuộc về tác giả trước, trong và sau khi nội dung đó được đăng lên Moonbow Express

a.1. Tác giả có thể yêu cầu rút lại nội dung đã gởi hoặc gỡ bỏ nội dung đã đăng vào bất kỳ thời điểm nào. Moonbow Express sẽ thực hiện yêu cầu của tác giả và thông báo xác nhận đã thực hiện yêu cầu trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được.

a.2. Sau khi nội dung được đăng lên website Moonbow Express, tác giả có thể tiếp tục sử dụng nội dung theo bất kỳ phương thức nào mà không cần ý kiến hay sự đồng thuận từ phía Moonbow Express. Moonbow Express không liên quan và/hoặc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào từ phía tác giả đối với các bên thứ ba khác.

b. Trong tất cả mọi trường hợp (trừ những trường hợp nêu trong điều c.), BBT chỉ sử dụng nội dung sau khi có được sự đồng ý bằng văn bản từ phía tác giả. Tên tác giả sẽ luôn được ghi rõ trong tất cả mọi trường hợp sử dụng nội dung.

c. BBT được phép sử dụng nội dung trong những trường hợp sau đây mà không cần bất kỳ xác nhận nào từ phía tác giả. Tên tác giả sẽ luôn được ghi rõ trong tất cả mọi trường hợp.

  • Để đăng tải lên các kênh của Moonbow Express (bao gồm nhưng không giới hạn: website, Facebook, Instagram);
  • Để trích một phần (không quá 30% tổng lượng nội dung) cho các mục đích phi thương mại

Khoản 3: Trách nhiệm của Tác giả

a. Qua việc nhấn nút Gởi trong mẫu Gởi Bài, tác giả xác nhận rằng nội dung gốc do mình gởi đi không vi phạm bất kỳ điều luật nào được đề cập ở phần trên.

b. Nội dung gốc phải là do chính tác giả sáng tạo và việc đăng tải nó trên Moonbow Express sẽ không vi phạm bất kỳ Quyền sở hữu nào hiện đang tồn tại hoặc quyền của bên thứ ba nào khác.

c. Nội dung gốc không được chứa những tư liệu có thể bất hợp pháp, bôi nhọ, hoặc, trong trường hợp được đăng, sẽ vi phạm Điều khoản & Điều kiện.

d. Tất cả tư liệu cần trích nguồn/ dẫn nguồn đều đã được nêu rõ và bao gồm nguồn của tư liệu đó.

e. Tác giả sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với nội dung gốc và những điểm vi phạm tìm thấy trong nội dung. Moonbow Express và bất kỳ cá nhân nào làm việc cho Moonbow Express đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào như thế.

Khoản 4: Nghi vấn Vi phạm Bản quyền

a. BBT có thể sẽ đòi hỏi bằng chứng phục vụ cho việc đưa ra quyết định liệu nội dung có vi phạm bản quyền hay không.

b. Sau khi cân nhắc các bằng chứng được cung cấp, BBT có quyền đưa ra quyết định liệu nội dung bị báo cáo có vi phạm những luật và điều lệ bản quyền đề cập ở trên hay không.

c. Nội dung bị báo cáo sẽ không bị gỡ khỏi trang web Moonbow Express cho đến khi BBT đưa ra quyết định chính thức.

d. Nội dung sẽ bị gỡ khỏi trang web của Moonbow Express nếu BBT kết luận rằng nội dung này vi phạm Điều khoản & Điều kiện, cũng như những luật và điều lệ bản quyền đề cập trong Khoản II, Điều 1. Bất kỳ giới thiệu, chỉ dẫn hoặc gợi ý nào về nội dung này trên những kênh khác của Moonbow Express sẽ được gỡ bỏ hoặc điều chỉnh nếu có yêu cầu từ phía chủ sở hữu bị xâm phạm quyền tác giả, người báo cáo và/ hoặc bên thứ ba yêu cầu.

e. Bất kỳ giới thiệu, chỉ dẫn hoặc gợi ý nào trên những kênh khác mà nhắc đến nội dung vi phạm, bất kể của Moonbow Express hay của bên thứ ba,  đều không cấu thành sự đồng thuận và chấp nhận của Moonbow Express đối với nội dung đó.

Phần III: Quan điểm & Ý kiến Chính thức của Moonbow Express

Khoản 1: Đối với nhân sự trong nội bộ, đối tác, và các bên thứ ba có liên quan

a. Bất kỳ quan điểm và ý kiến nào một hoặc nhiều thành viên trong BBT, đối tác, và các bên có liên quan, thể hiện trên các kênh cá nhân của họ, đều không đại diện và/ hoặc cấu thành quan điểm và ý kiến chính thức của Moonbow Express

b. Chỉ có những thông báo, quan điểm và ý kiến được đăng dưới tên Moonbow Express (trên website, Facebook page, Facebook group, Instagram) được xem là chính thức.

Khoản 2: Đối với tác giả và những người cộng tác về mặt nội dung

a. Việt đăng tải/ chia sẻ/ xét duyệt bất kỳ nội dung nào được gởi đến sẽ không cấu thành sự đồng ý, chấp thuận và/ hoặc ủng hộ của Moonbow Express đối với ý kiến hoặc thông tin do tác giả cung cấp, bất kể được nêu trực tiếp hoặc hàm ý trong nội dung đó.

b. Moonbow Express sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin, tư liệu nào được nêu trực tiếp hoặc hàm ý trong nội dung gốc.

Phần IV: Phàn nàn

a. Vui lòng gởi tất cả câu hỏi hoặc phàn nàn liên quan đến Điều khoản & Điều kiện hoặc nội dung đăng tải của Moonbow Express đến chúng tôi, thông qua trang này.

b. Sau khi nhận được lời phàn nàn thông qua trang Liên Hệ, chúng tôi chỉ liên hệ với người gởi về vấn đề do họ đặt ra, thông qua địa chỉ email do họ cung cấp..

c. Phản hồi chính thức chỉ được gởi đi từ địa chỉ howdy@moonbow.express. Bất kỳ phản hồi từ những kênh khác (bao gồm nhưng không giới hạn Facebook, Messenger và Instagram) đều không được xem là chính thức.

Phần V: Thay đổi trong Điều khoản & Điều kiện

a. Chúng tôi sẽ cập nhật Điều khoản & Điều kiện khi có thay đổi trong cách vận hành. Khi chúng tôi cập nhật Điều khoản & Điều kiện, chúng tôi sẽ đổi “ngày cập nhật cuối cùng.”

b. Chúng tôi đề xuất bất kỳ tác giả, cộng tác viên và những ai làm việc cùng Moonbow Express kiểm tra trang này trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Moonbow Express.